ΒΡΑΒΕΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ


>2016<
 Έπαινος για το διήγημα «Πανδοχείο, το Μαύρο Πέπλο»
στην κατηγορία του τρόμου
στα Βραβεία λογοτεχνίας
του φανταστικού LARRY NIVEN


>2017<
 Τρίτο βραβείο  για το διήγημα «Ο Κυρίαρχος»
στην κατηγορία του τρόμου
στα Βραβεία λογοτεχνίας
του φανταστικού LARRY NIVEN


>2018<
 Τρίτο βραβείο  για το διήγημα «Πύλες των 7 Νήσων»
στην κατηγορία του τρόμου
στα Βραβεία λογοτεχνίας
του φανταστικού LARRY NIVEN 2018


>2019<
Βραβείο φαντασίας για το διήγημα
«Ομίχλη στους αιώνες»
στα Βραβεία λογοτεχνίας
του φανταστικού LARRY NIVEN

>2020<
Πρώτο βραβείο για το διήγημα «Κόκκινη σωτηρία»
στην κατηγορία του τρόμου
στα Βραβεία λογοτεχνίας
του φανταστικού LARRY NIVEN 2020